Förbundet

FÖRBUNDET

OM FÖRBUNDET

 

Svenska Kempo förbundet bildades på initiativ mellan tre klubbar (Svedala, Bara och Genarp) 2009 och samma år anslöt vi oss till det Internationella Kempo förbundet.

 

Vår uppgift är att främja, utveckla och organisera Kempo i Sverige. Vi utbildar instruktörer och domare, arrangerar tävlingar och läger, sanktionerar tävlingar och håller graderingstester i idrotten Kempo. Förbundet stöttar och hjälper befintliga Kempoföreningar i deras verksamhet men även med att starta upp nya föreningar som är intresserade av idrotten Kempo.

 

Under Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsstämma 2016 (specialförbund under Svenska Riksidrottsförbundet) blev Kempo invald som en officiell idrott.

 

Internationella Kempoförbundet finns i över 60 medlemsländer och arrangerar bland annat VM, kontinentala mästerskap och internationella cuper.

KOMMITEER

 

Riksgraderingskommiteen

 

Kontaktperson Martin Jönsson

martin.jonsson@swekempo.com

 

Utbildningskommittén

 

Kontaktperson Michael Carlsson

kempocarlsson@hotmail.com

 

Tävlingskommittén

 

Kontaktperson Anders Olsson

anders.olsson@bwt-pharma.com

 

 

STARTA VERKSAMHET

 

Intresserad av att starta upp Kempoverksamhet på din ort? I en redan befintlig förening eller att starta en ny förening? Kontakta förbundet så berättar vi hur ni kan gå tillväga!

 

Svenska Kempoförbundet

Ordförande: Kaicho Martin Jönsson

martin.jonsson@swekempo.com

© Copyright. All Rights Reserved.

SWEDISH KEMPO

WE ARE THE FUTURE

 

Kempo är en officiell idrott inom Svenska Budo & Kampsportsförbundet.

Adress: Tittentévägen 3, 23391 Svedala

Email: info@swekempo.com

Phone: (0046) 0739-290970