Kontakta oss i dag.

Ordförande

Martin Jönsson 0739-290970

martin.jonsson@swekempo.com


Utbildningskommittén

Michael Carlsson 070-6371163

kempocarlsson@hotmail.com


Tävlingskommittén

Anders Olsson 070-2399902

kempo@telia.se


Riksgraderingskommittén

Martin Jönsson 0739-290970

martin.jonsson@swekempo.com